Miropiro.wz.czMenu


Česky

English
Deutsch
Esperanto
Úvod
O mně
Fotky
Esperanto
Průvodce
Texty, články
Pište mi na: miro(tečka)volny(zavináč)
centrum(tečka)cz

Zajímavé odkazy

V této sekci bych vám rád doporuèil nìkolik zajímavých stránek.
Máte rádi hvìzdnou oblohu? A v?e, co souvisí s vesmírem? Pak se urèitì podívejte na tuto stránku. Stránka je ka?dý den aktualizovaná. Krásné snímky z Hubblova teleskopu najdete zde.
Syntéza èe?tiny
Chcete vìdìt, jak by vypadalo va?e jméno a pøíjmení v jazyce elfù z Pána prstenù? V tom pøípadì zavítejte na tuto stránku.