Ukrainio 2007 - celoj, planoj de vojaĝo

Partoprenintoj - el Ĉeĥio: Blahuš Marek, Břicháček Tomáš, Hruška, Miroslav, Rydlo Karol
- el Slovakio Procházka Juraj, Repiský Andrej
Konjektita longo:22.6. – 7.7. (2 semajnoj)
Celo: viziti Krimeon, Kievon, eventuale Ĉernobilo.
Plano de vojaĝo Prago (Tomáš) -> Brno (mi, Karol kaj Marek) -> Košice. El Brno forveturo per buslinio Student Agency Prago -> Brno -> Košice. Alveturo al Košice je 18.00, je 18:20 forveturo al Vyšné Nemecké, piede trans limoj al Uĵgorod, poste per trajno al Simferopol je 0:30 de la mezeŭropa tempo.
Proksimume 5 horojn ripozo en Lvov, alie nur mallonga haltado de rapidtrajno, kiu veturas 38 horojn. Poste proksimume 2,5 horojn per trolebuso en Jalton. Semajno en Krimeo, poste kun Saŝa en Kievon. Tie unu semajno kaj poste hejmen.
Estis Silvestro 2006 kaj mi kun miaj du amikoj (Marek kaj Karol) el Ĉeĥio partoprenis neforgeseblan esperantan aranĝon "Ago semajno" en Pollando en Nowy Sącz. Dum la semajno ni konatiĝis kun Saŝa el Jalto en Ukrainio. Jam dum la aranĝo ni interkonsentiĝis kun ŝi, ke ni vizitos ŝin somere. Post la reveno komenciĝis malrapide, sed nepre planado de vojaĝo. Iompostiome aliĝis du niaj amikoj el Slovakio (Andrej kaj Juraj) kaj unu el Prago (Tomáš). Celo estis: Krimeo kaj poste unu semajno trajne en Kievon.

Nia vojaĝo al Krimeo